De prijs per kilometer (Tarief 1, Tarief 2)

De prijs in kilometer varieert in functie van de zone waar u zich bevindt. In Brussel, de tarief is € 1,80 per km voor een vervoer tot aan de grenzen van de Regio (tarief 1) en € 2,70 per km voor het gedeelte buiten de Regio (Tarief 2) ;

De prijs voor de wachttijd

Wachttijd impliceert een kost per minuut als de taxi vast ligt aan de verkeerslichten of in het verkeer. Als de taxi minder dan 19 km/u rijdt, de prijskilometer schakelt automatisch als wachttijd tarief, € 0,50 per minuut ;

Instapgeld

Tussen 6uur en 22 uur, instapgeld staat vast op € 2,40. Het is € 4,40 tussen 22u en 6u 's morgens ;

 

Tarief 1 / Km

Tarief 2 / Km

Uur wachttijd

Instapgeld

Gewoon vervoer :
Een gewoon vervoer telt een instapgeld, 4 kilometers en 3 minuten wachttijd, anders gezegd, ongeveer € 11,00 tijdens de dag en € 13,00 's nachts.

Noch de chauffeur, noch de passagier kunnen de prijs van de rit aanpassen of controleren.
De meter van een gehomologeerde taxi moet aanwezig zijn in de auto.
Aan de eindbestemming, is het mogelijk om een ticket van de taximeter aan de chauffeur te vragen om de details van de rit te controleren.

Go to top